Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle bedrijven, instellingen en personen die met CoolVaria in contact zijn geweest.
2. Alle projecten worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk door CoolVaria is bevestigd.
3. Afspraken met personeel binden CoolVaria niet, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
4. De opdrachtgever aanvaardt de toepassing van deze voorwaarden en garantievoorwaarden door het inschakelen van de diensten van CoolVaria, in welke vorm dan ook.
5. Indien ten aanzien van bepaalde in deze voorwaarden geregelde onderwerpen uitsluitingen zijn overeengekomen, gelden de voorwaarden en garantievoorwaarden voor het overige van de overeenkomst. Eventuele overeengekomen afwijkingen gelden slechts voor het betreffende project, tenzij schriftelijk anders is bevestigd.

Annuleringen

Bestellingen in behandeling kunnen kosteloos worden geannuleerd. In dit geval zijn er geen extra kosten van toepassing. Mocht een artikel al zijn verzonden dan kunt u contact met ons opnemen over het vervolg.

Garantie

Op nieuwe producten zit minimaal 24 maanden garantie op fabricagefouten (uitzondering: schade als gevolg van glasbreuk, rubbers, deuren, hang- en sluitwerk). Op demo-modellen zit 6 danwel 12 maanden garantie.

Als een product bij levering beschadigd is, mag u het product binnen 14 dagen retourneren. Wel dient u ons dat tijdig te laten weten (binnen uiterlijk 5 dagen na ontvangst) via e-mail, zodat we zo snel mogelijk voor vervanging kunnen zorgen en dit kunnen melden bij de vervoerder.
Bestellingen worden verzonden met TNT Post, DPD, Transportbedrijven etc. tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheid

1. CoolVaria aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook en van welke oorsprong dan ook, ontstaan anders dan door de klant te bewijzen opzet of grove schuld en dan nog slechts tot maximaal het bedrag van de door CoolVaria geleverde werkzaamheden of producten of een deel daarvan.
2. De afnemer is verplicht CoolVaria te vergoeden en te vrijwaren voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden jegens CoolVaria voor schade veroorzaakt door of als gevolg van het geleverde product.

Geschillen

1. Een geschil ontstaat wanneer een partij verklaart dat dit het geval is.
2. Op alle overeenkomsten en transacties met CoolVaria is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter, met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende organen.

Slotbepalingen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden en garanties niet voorzien, ligt de beslissing uitsluitend bij CoolVaria.

Behandeling van klachten

Indien zich een probleem voordoet met een besteld product adviseren wij u als volgt te werk te gaan: u dient ons een e-mail te sturen waarin u de klacht omschrijft en uw factuurgegevens vermeldt. Het product dient te worden bezorgd of verzonden naar CoolVaria in Utrecht. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Na reparatie van het product wordt het zonder extra kosten teruggestuurd naar de klant.

Privacybeleid van CoolVaria

CoolVaria respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling zo snel en goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens alleen gebruiken met uw toestemming. CoolVaria zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

CoolVaria gebruikt de verzamelde informatie om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als je een bestelling plaatst, hebben we je naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om je bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van onze website en over speciale aanbiedingen en acties. Indien u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden kunt u ons een e-mail sturen waarin u dit laatste vermeldt aan [email protected].

Gegevens over het gebruik van onze site en feedback die we krijgen van bezoekers helpen ons om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.

CoolVaria verkoopt uw persoonlijke gegevens niet.

CoolVaria zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij CoolVaria.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te zetten naar servers van aan CoolVaria gelieerde bedrijven in Nederland. Uw gegevens worden te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. CoolVaria gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonlijke identificatie. U kunt uw browser zo instellen dat CoolVaria tijdens uw winkelervaring op haar website geen cookies ontvangt.

Mocht u nog vragen hebben over het privacybeleid van CoolVaria, dan kunt u ons hierover een e-mail sturen. Onze klantenservice helpt je graag verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen.

Contact-, BTW-, Bank- en KvK-gegevens

CoolVaria is onderdeel van PT-S International BV.
Ravenswade 150R
3429LD Nieuwegein
Nederland
E-mail: [email protected]

BTW: NL-805085841B01

ABNAMRO 58.91.18.501
BIC: ABNANL2A
Iban: nl44abna0589118501

KvK (Utrecht): 30135783