Leveringsvoorwaarden

Leverings voorwaarden van CoolVaria

Levertijd: indien wij hebben aangeven dat het artikel op voorraad is, betekent dat wij het artikel in ons magazijn hebben liggen en dan kan er direct geleverd worden (binnen 24-48uur).

Graag willen wij u aangeven dat u zelf bepaalt op welke dag uw klimaatkast geleverd mag worden (u krijgt daarover bericht van ons). Voor een kleinere bestelling zal een pakketdienst dat doen en ontvangt u een Track & Trace van ons).

Bezorging vindt plaats van maandag t/m vrijdag overdag (tussen 08.00 – 18.00 uur). Op de door u gekozen afleverdag ontvangt u, in de ochtend, een bericht (e-mail) van ons met daarin een indicatie van het tijdstip van bezorging.

Er wordt geleverd begane grond en gelijkvloers (zonder belemmeringen / obstakels en gedurende de dag en parkeergelegenheid voor de deur). De planning wordt de avond voor de aflevering gemaakt door de vervoerder. Op de afleverdag zelf, in de morgen, hebben wij de indicaties van de tijdstippen (wij leveren gedurende de dag, van 08.00 – 18.00uur en van maandag–vrijdag). Wij kunnen u helaas niet van tevoren een tijdsindicatie opgeven of aangeven dat er ’s morgens danwel ’s middags geleverd zal worden daar dit afhankelijk is van het schema van de vervoerder en vragen uw begrip hiervoor.
Op de afleverdag zelf, rond 08.30uur, zullen wij u een bericht – email – sturen met een indicatie.

Wij doen geen plaatsing maar de klimaatkast is geheel geprepareerd waardoor u enkel het karton hoeft te verwijderen en de stekker in het stopcontact hoeft te steken.

Algemene Leveringscondities / Advies:
– Verwijder alle voorwerpen die de levering kunnen belemmeren (kasten, schilderijen, lampen, enz.). Dek kwetsbare vloeren en muren af en/of verwittig onze chauffeurs. Een levering zal plaatsvinden binnen een paar meter na de eerste deur (in samenspraak met de chauffeur kan gekeken worden naar een andere plek – door de chauffeur zelf te bepalen en te accorderen).
– Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan na de eerste deur. 
– Vermijd annuleringskosten; zorg ervoor dat er iemand aanwezig is gedurende de opgegeven tijdspanne.
– Als de klimaatkast niet mee naar binnen kunnen en alternatieve transportmiddelen moeten worden gebruikt (katrolblok of lift), draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s en extra gemaakte kosten.
– CoolVaria behoudt zich het recht voor de levering te annuleren wanneer de chauffeurs aangeven dat een verantwoorde levering niet kan worden gegarandeerd. – Eventuele extra kosten (transport- of liftkosten) worden aan de klant doorberekend.
– Het is mogelijk dat door verkeersdrukte of andere onvoorziene omstandigheden de levering niet binnen de opgegeven tijdsindicatie plaatsvindt.

Als u bij ontvangst merkt dat de levering niet overeenkomt met uw bestelling, neem dan direct contact met ons op via [email protected]. U kunt ons ook mailen als u klachten heeft van welke aard dan ook.

1. Op al onze producten zijn onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Alle prijzen zijn in Euro’s tenzij anders vermeld in de betreffende productinformatie. Als de klant zich niet bevindt in het land van waaruit het product wordt verzonden, is de klant verantwoordelijk voor eventuele omzetbelasting of invoerrechten die verschuldigd zijn in het land van bestemming (enkel bij leveringen buiten de EU en na te vragen bij een douanekantoor in het land van bestemming).

2. Alle aanbiedingen van CoolVaria zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Als een product onverhoopt niet beschikbaar is, wordt u onmiddellijk per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld en krijgt u mogelijk een alternatief aangeboden of wordt u binnen 5 werkdagen via bankoverschrijving terugbetaald.

3. CoolVaria heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Als u door deze acties wordt beïnvloed, wordt u per e-mail op de hoogte gesteld. U behoudt zich dan het recht voor om uw bestelling te annuleren.

4. Samengestelde prijsopgaven houden geen verplichting in tot levering van een gedeelte van de bestelling tegen een overeenkomstig deel van de voor de gehele bestelling opgegeven prijs.

5. Ten aanzien van alle aangeboden producten gelden naast de in online informatie vermelde producten de normale en gebruikelijke toleranties. We behouden ons het recht voor op kleine afwijkingen van afbeeldingen en/of beschrijvingen in online informatie. Dergelijke uitweidingen ontslaan de klant in geen geval van zijn/haar verplichtingen zoals bepaald in de overeenkomst.

6. De in offertes opgenomen of gecommuniceerde afbeeldingen, ontwerpen en maten zijn slechts een algemene weergave van de aangeboden producten. Wijzigingen in de constructie, die enigszins afwijken van de daadwerkelijke uitvoering weergegeven op de foto’s, ontwerpen of afmetingen, maar die de technische en esthetische aspecten van het product niet wezenlijk wijzigen, verplichten CoolVaria niet tot enige schadevergoeding en geven de klant geen recht om ontvangst van de geleverde goederen te weigeren.

7. De algemene betalingsregel is dat levering geschiedt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling kan geschieden via bankoverschrijving of op een andere tussen CoolVaria en koper overeengekomen wijze. Levering met factuur is alleen mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. De zaak blijft eigendom van CoolVaria totdat het overeengekomen bedrag volledig aan CoolVaria is betaald.

8. Bij het plaatsen van een bestelling wordt u gevraagd de volgende gegevens op te geven: naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mailadres en betaalwijze. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing. De verzamelde informatie wordt gebruikt om bestellingen te verwerken en uw toekomstige winkelervaring te verbeteren. Indien nodig gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te nemen. Financiële informatie wordt alleen gebruikt om u te factureren voor de producten en diensten die u afneemt. We behouden ons het recht voor om uw IP-adres te registreren voor het geval we te maken krijgen met problemen met de server. Uw IP-adres kan worden gebruikt om algemene demografische informatie te verzamelen, zodat wij een bezoekersprofiel kunnen samenstellen en het gebruik van onze website kunnen beoordelen. Deze informatie helpt ons om de website verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld qua design en lay-out. U kunt uw persoonlijke gegevens te allen tijde opvragen en indien nodig wijzigen of verwijderen. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt voor duidelijk gecommuniceerde doeleinden. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. CoolVaria registreert alleen gegevens die nodig zijn om bestellingen te verwerken en met de klant te communiceren. CoolVaria zal uw gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft of uw gegevens aan derden ter beschikking stelt, behalve in de gevallen waarin zij hier wettelijk toe verplicht zijn.

9. Levertijd is tussen de 1 en 5 werkdagen; dit is een indicatie en geen exacte deadline. We kunnen deze deadlines respecteren omdat we de producten op voorraad hebben. Mocht een product onverhoopt niet op voorraad zijn dan bieden wij u een alternatief aan. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling. CoolVaria is in geen geval aansprakelijk voor schade indien de vermelde levertijd niet wordt gerespecteerd.

10. CoolVaria verzendt bestellingen over het algemeen met DPD, Postnl, UPS of een transportonderneming. Bestellingen die op een andere wijze worden verzonden, worden alleen gedaan indien overeengekomen en nadat de betaling voor het te leveren product door CoolVaria is ontvangen.

11. CoolVaria kan kosten in rekening brengen voor verzendingen zowel in Nederland als naar het buitenland, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

12. Indien het artikel is beschadigd bij aankomst (door transport) dient u dit binnen 5 dagen na ontvangst aan ons schriftelijk kenbaar te maken.

13. U kunt uw bestelling binnen 14 dagen annuleren als u niet tevreden bent met de bestelling. Het product kan alleen worden geretourneerd na voorafgaande melding aan ons en alleen als de verpakking ongeopend is (kosten voor het retourneren worden niet vergoed tenzij anders aangegeven). Bij schade of verlies zorgt CoolVaria voor de levering van nieuwe goederen. Als de bestelde goederen niet meer beschikbaar zijn, wordt u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Terugbetaling vindt plaats binnen maximaal 30 dagen.

14. Algemene Leveringscondities / Advies:
– Verwijder alle voorwerpen die de levering kunnen belemmeren (kasten, schilderijen, lampen, enz.). Dek kwetsbare vloeren en muren af en/of verwittig onze chauffeurs. Een levering zal plaatsvinden binnen een paar meter na de eerste deur (in samenspraak met de chauffeur kan gekeken worden naar een andere plek – door de chauffeur zelf te bepalen en te accorderen).
– Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan na de eerste deur. 
– Vermijd annuleringskosten; zorg ervoor dat er iemand aanwezig is gedurende de opgegeven tijdspanne.
– Als de klimaatkast niet mee naar binnen kunnen en alternatieve transportmiddelen moeten worden gebruikt (katrolblok of lift), draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s en extra gemaakte kosten.
– CoolVaria behoudt zich het recht voor de levering te annuleren wanneer de chauffeurs aangeven dat een verantwoorde levering niet kan worden gegarandeerd. – Eventuele extra kosten (transport- of liftkosten) worden aan de klant doorberekend.
– Het is mogelijk dat door verkeersdrukte of andere onvoorziene omstandigheden de levering niet binnen de opgegeven tijdsindicatie plaatsvindt.

Als u bij ontvangst merkt dat de levering niet overeenkomt met uw bestelling, neem dan direct contact met ons op via [email protected]. U kunt ons ook mailen als u klachten heeft van welke aard dan ook.

Overschrijding van levertijden

1. De langste levertijd is 7 dagen na ontvangst van betaling tenzij anders aangegeven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en wordt hem de mogelijkheid geboden de overeenkomst te ontbinden dan wel de bestelling te annuleren.

2. Incidenten bij het bedrijf of bij een van haar toeleveranciers als gevolg van overmacht, zoals onder meer: oorlog, mobilisatie, oproer, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere transportbelemmeringen, stagnatie, respectievelijke beperkingen op of stopzetting van openbaar nut bevoorrading, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, vakbondsacties die de productie onmogelijk maken, overheidsmaatregelen, niet-aanvoer van benodigde materialen en halffabrikaten door derden aan CoolVaria en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land herkomst van materialen en/of halffabrikaten, die de normale bedrijfsuitoefening verstoren en de uitvoering van een project vertragen of onmogelijk maken, bevrijden CoolVaria van het naleven van de overeengekomen termijn en van het nakomen van haar verplichtingen, zonder dat de klant enig recht op vergoeding van kosten, schade of rente. In geval van overmacht zal CoolVaria de klant hiervan direct op de hoogte stellen! lijk. Binnen acht dagen na deze kennisgeving heeft de klant het recht de bestelling schriftelijk te annuleren, maar is hij verplicht CoolVaria te vergoeden voor het reeds opgeleverde deel van het project.

Mocht u nog vragen hebben over het leveringsbeleid van CoolVaria, dan kunt u ons hierover bellen of een e-mail sturen. Onze klantenservice helpt u graag verder als u informatie nodig heeft.